№ 25-ОД від 06.04.2015


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ

Н А К А З


від 06 квітня 2015 року                  № 25 – ОД                       м. Дніпропетровськ


Про заходи щодо забезпечення захисту
інформації під час використання електронних
поштових скриньок та публічних сервісів


На виконання наказу Держкомтелерадіо України від 31.03.2015 р. № 60 «Про заходи щодо забезпечення захисту інформації під час використання електронних
поштових скриньок та публічних сервісів, з метою запровадження додаткових заходів щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії,


Н А К А З У Ю:


1. Установити, що з 06.04.2015 р. в Дніпропетровській ОДТРК при здійсненні електронного обміну інформацією, пов’язаною з виконанням службових обов’язків, заборонено використовувати російські електронні публічні сервіси (електронна пошта, файлові сховища, соціальні мережі, тощо), зокрема зареєстровані в доменах .ru, .рф.
Для надсилання та одержання засобами електронної пошти електронних копій службових документів, підготовлених у паперовому вигляді, працівникам ДОДТРК використовувати виключно службові (офіційні) адреси електронної пошти, створені доменах нижчого рівня домену .ua відповідно до Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522.


2. Адміністративно-управлінському апарату та керівникам структурних підрозділів ДОДТРК:
2.1. Забезпечити використання працівниками складних паролів для доступу до службових (офіційних) електронних поштових скриньок (мінімальна довжина паролю 8 символів, наявність літер різного регістру та спецсимволів, «складність» паролю до підбору за словами тощо).

2.2. Про спроби та/або факти несанкціонованих дій в інформаційно-телекомунікаційних системах, зокрема щодо електронних поштових сервісів, невідкладно повідомляти Команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (www.cert.gov.ua).


3. Заступнику генерального директора з техніки Плаксіну Д.С. забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДОДТРК.


4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Генеральний директор ДОДТРК                                                       В.І.ЧАНГЛІ