Політика компанії• забезпечення глибокого та всебічного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя області та держави;

• підготовка оперативної інформації про події в області та в Україні, розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснення рішень органів державної влади;

• популяризація творів української та світової літератури,мистецтва, національно-культурних надбань представників народів і народностей, які мешкають в області;

• створення та розповсюдження культурологічних, просвітницьких, розважальних, дитячих, інформаційних та інших програм;

• обмін інформацією та рейтинговими програмами з телерадіоорганізаціями міст і регіонів України;

• надання рекламних послуг.