середа, 9 серпня 2017 р.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ    Звертаємось до Вас за результатами загальних зборів трудового колективу філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція» від 09.08.2017 р. з приводу спростування недостовірної інформації, оприлюдненої керівником проекту «Майдан ТБ»  В.Щербачовим («Центральний канал»  Київської філії ПАТ «НСТУ») стосовно підтримання всіма філіями ПАТ «НСТУ» призупинення реформування Суспільного мовлення та підтримання акції протесту.                    Офіційно заявляємо, що журналіст Валентин Щербаков у своїй заяві збрехав! Колективом  філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» питання підтримання звернення до Президента України щодо призупинення реформування Суспільного мовлення та підтримання «Львівського звернення» і акції протесту не розглядалось та не ухвалювалось.                        Також вважаємо за потрібне довести до Вашого відома, що інформація, оприлюднена журналістом  В.Щербачовим щодо підтримання всіма філіями ПАТ «НСТУ», зокрема, Дніпровською філією, звернення до Президента України щодо урізання прав та ініціатив регіональних філій ПАТ «НСТУ» є такою, що не відповідає дійсності, а в самій заяві викладені недостовірні факти.

Ухвалено на загальних зборах трудового колективу                     Філії ПАТ НСТУ «Дніпровська регіональна дирекція» 09 серпня 2017 року


     Протокол засідання
загальних зборів трудового колективу
 філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» 
«Дніпровська регіональна дирекція»

09 серпня 2017 року                                                                                               м.Дніпро

Присутні: делеговані члени трудового колективу від структурних підрозділів філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» у кількості 53 осіб.

Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.
       В.І.Чанглі повідомив присутніх про необхідність проведення даних загальних зборів у зв’язку з отриманням листа ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» від 26.07.2017 р. № 02-06/2915 щодо формування редакційних рад.
    Повідомив присутніх, що Статутом ПАТ «НСТУ» передбачено, що редакційна рада відокремленого структурного підрозділу, яким, зокрема, є філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція», формується у складі шести осіб, з яких три особи, які призначаються правлінням Телерадіокомпанії, і три особи, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії. Запропонував доручити здійснення ведення протоколу засідання загальних зборів головному редактору ТВО публіцистичних, науково-просвітницьких програм В.А.Ситенко; ніхто з присутніх не висловив заперечень.                              В.І.Чанглі повідомив присутніх, що не можуть бути висунуті кандидатури представників адміністрації філії, зокрема, кандидатура директора виконавчого філії та його заступників.       

         Виступав:  В.В.Лисенко – заступник директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТБ.
    Зазначив, що просить винести на розгляд денний питання щодо з’ясування факту підтримки з боку директора філії В.І.Чанглі відкритого листа філії ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» на адресу Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана, Голови Держкомтелерадіо О.І.Наливайка Голови наглядової ради ПАТ «НСТУ» Т.Лебедєвої, Голови професійної спілки працівників культури України Л.Ф. Перелигіної зі скаргою на дії керівництва ПАТ «НСТУ» щодо нехтування правами та потребами всіх регіональних філій.

    В.В.Лисенко зазначив, що, за інформацією, оприлюдненої в інтерв'ю українського журналіста, керівника проекту «Майдан ТБ»  В.Щербачовим («Центральний канал»  Київської філії ПАТ «НСТУ»), всіма філіями   ПАТ «НСТУ» було підтримано звернення до Президента України щодо призупинення реформування Суспільного мовлення та підтримання акції протесту проти знищення державного мовлення та підтримання відкритого листа філії ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» зі скаргою на дії керівництва ПАТ «НСТУ» щодо нехтування правами та потребами регіональних філій; інформацію з прийнятого рішення за даним питанням оприлюднити у загальному доступі.         
Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Зазначив, що дана інформація є такою, що не відповідає дійсності, і що з даного питання він 08.08.2017 р. надав інтерв’ю для Інтренет-ресурсів «Новий міст» та «Забеба» стосовно спростування недостовірних відомостей.             Зауважив, що до нього, як до керівника  філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» ніхто не звертався щодо підтримання звернення до Президента України відносно призупинення реформування Суспільного мовлення та підтримання акції протесту. Відповідно, дане питання не розглядалось та не ухвалювалось ні на загальних зборах трудового колективу, ні на зборах профспілкового комітету  Філії ПАТ НСТУ «Дніпровська регіональна дирекція».                                                    У зв’язку з чим вважає за потрібне зазначити, що інформація, оприлюднена журналістом В.Щербачовим щодо підтримання всіма філіями ПАТ «НСТУ» звернення до Президента України щодо урізання прав та ініціатив регіональних філій ПАТ «НСТУ» є такою, що не відповідає дійсності, а в самій заяві викладені недостовірні факти.                                Зазначив, що не заперечує щодо того, щоб його заява з даного питання (з огляду на наявність працюючої відеокамери) була  оприлюднена у випуску інформаційно-аналітичної програми «Новини».
Виступав:    І.М.Гвоздик – директор т/о  публіцистичних, науково-просвітницьких програм ТВО радіопрограм.                     Зазначив, що не вважає за доцільне винесення питання щодо підтримання звернення журналіста В.Щербачова та трудового колективу філії                                ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» відносно призупинення реформування Суспільного мовлення та підтримання акції протесту на обговорення даних загальних зборів.                                   Пропозиція І.М.Гвоздика була одностайно підтримана присутніми членами трудового колективу.
Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Зазначив, що, за попередніми даними, наданими представниками структурних підрозділів, йому, як керівнику філії, надійшли пропозиції щодо висунення кандидатур від відповідних відокремлених структурних підрозділів Телерадіокомпанії наступних осіб:
1. О.Б.Гвоздик – директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм.
 2.  О.В.Коновець – директора т/о культурних та розважальних програм.
 3.  В.А.Галку - директора т/о інформаційно-аналітичних програм.

         В.І.Чанглі зауважив, що вважає за доцільне надати на розгляд правлінню  ПАТ «НСТУ» пропозицію введення до складу редакційної ради кандидатур наступних осіб:
 1.  В.О.Войцеховського – директора т/о суспільних, політичних та економічних програм.
2.   В.Г.Сидоренко – директора т/о культурно-мистецьких, дитячих програм ТВО радіопрограм.
3.  В.В.Пасічника – звукорежисера т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм.
4. Л.Л.Корнієнко – заступника директора т/о культурних та розважальних програм ТБ.
5. В.В.Лисенко – заступника директора т/о інформаційно-аналітичних програм

Виступив: директор т/о суспільних, політичних та економічних програм В.О.Войцеховський.

   Зазначив, що просить надати на розгляд  його кандидатуру як від відповідного відокремленого структурного підрозділу, а не як кандидатуру, що буде запропонована на розгляд правлінню  ПАТ «НСТУ».

          Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Зазначив, що, оскільки кандидатура директора т/о суспільних, політичних та економічних програм В.О.Войцеховського водночас також була надана, як кандидатура особи від відповідного відокремленого структурного підрозділу філії, вважає за можливе задовольнити пропозицію В.О.Войцеховського.В.І.Чанглі поставив на голосування питання щодо делегування до складу редакційної ради кандидатури директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм О.Б.Гвоздик.

Результати голосування:
«За» - 49 осіб.
«Утримались» -  4 особи.
«Проти» – 0 осіб.

          Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Поставив на голосування питання щодо делегування до складу редакційної ради директора т/о культурних та розважальних програм. О.В.Коновець.

Результати голосування:
«За» -  34 осіб.
«Утримались» -   19 осіб.
«Проти» – 0 осіб.

          Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Поставив на голосування питання щодо делегування до складу редакційної ради кандидатури директора т/о суспільних, політичних та економічних програм В.О.Войцеховського.

Результати голосування:
«За» -  46 осіб.
«Утримались» -  7 осіб.
«Проти» – 0 осіб.

Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Поставив на голосування питання щодо делегування до складу редакційної ради кандидатури директора т/о інформаційно-аналітичних програм В.А.Галки.

Результати голосування:
«За» -  48 осіб.
«Утримались» - 5 осіб.
«Проти» – 0 осіб.          Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Запропонував присутнім щодо голосування за єдиним списком на розгляд правлінню  ПАТ «НСТУ» пропозицію введення до складу редакційної ради кандидатур наступних осіб:
-    О.В.Коновець - директора т/о культурних та розважальних програм.
-    В.Г.Сидоренко – директора т/о культурно-мистецьких, дитячих програм.
-    В.В.Пасічника – звукорежисера т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм.
-    Л.Л.Корнієнко – заступника директора т/о культурних та розважальних програм ТБ.
-    В.В.Лисенко – заступника директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТБ.

У зв’язку з тим, що заперечень від присутніх не надійшло, В.І.Чанглі поставив на голосування питання щодо делегування до складу редакційної ради за єдиним списком кандидатур наступних осіб:
-    О.В.Коновець -директора т/о культурних та розважальних програм.
-    В.Г.Сидоренко – директора т/о культурно-мистецьких, дитячих програм.
-    В.В.Пасічника – звукорежисера т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм.
-    Л.Л.Корнієнко – заступника директора т/о культурних та розважальних програм ТБ.
-    В.В.Лисенко – заступника директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТБ.

Результати голосування:
«За» -  53 особи.
«Утримались» - 0 осіб.
«Проти» – 0 осіб.

Виступав: директор виконавчий (директор філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція») В.І.Чанглі.

Повідомив присутніх, що за результатами голосування на загальних зборах делегованих членів трудового колективу філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» прийнято рішення щодо делегування до складу редакційної ради від відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії (філії) кандидатур наступних осіб:
-    директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм О.Б.Гвоздик;
-    директора т/о інформаційно-аналітичних програм В.А.Галку;
-    директора т/о суспільних, політичних та економічних програм В.О.Войцеховського.

Повідомив присутніх, що за результатами голосування на загальних зборах делегованих членів трудового колективу філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» прийнято рішення надати на розгляд правлінню                             ПАТ «НСТУ» пропозицію введення до складу редакційної ради кандидатур наступних осіб:
-    О.В.Коновець – директор т/о культурних та розважальних програм.
-    В.Г.Сидоренко – директора т/о культурно-мистецьких, дитячих програм.
-    В.В.Пасічника – звукорежисера т/о інформаційно-аналітичних програм ТВО радіопрограм.
-    Л.Л.Корнієнко – заступника директора т/о культурних та розважальних програм ТБ.
-    В.В.Лисенко – заступника директора т/о інформаційно-аналітичних програм ТБ.


        В.І.Чанглі подякував присутнім, оголосив загальні збори завершеними.

   

     Голова загальних зборів                        В.І.Чанглі

     Секретар загальних зборів                        В.А.Ситенко